Burendag

Op zaterdag 26 september was het burendag. Tijd om elkaar weer te ontmoeten, wel op een veilige afstand van 1,5 meter.

Met een mooie opkomst van 45 dorpsbewoners was het een fijne bijeenkomst. De werkgroep die bezig is met het uitwerken van de plannen omtrent MFS/schoolplein/voormalige schoolgebouw deelde hun voortgang.

Er werden mooie vragen gesteld. Daarna gingen dorpsbewoners aan tafels met elkaar in gesprek over welke maatschappelijke organisaties zij weten die evt. in het voormalige schoolgebouw zouden kunnen.

Daarna kon iedereen nog iets drinken of genieten van een broodje kroket!

Burendag