Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor onze dorpen n.a.v. het sluiten van de school. Het sluiten van de school heeft ons voor een paar dilemma’s gesteld:

  • Een vast ontmoetingspunt voor kinderen en ouders is weg
  • Een inkomstenbron voor het MFS (gymlessen) is weg
  • Kunnen we van het schoolplein een dorpsplein maken?
  • Zijn er kansen m.b.t. het voormalige schoolgebouw voor het dorp?

De werkgroep MFS oriënteert zich op deze vragen. Hieronder een maandelijkse proces update.

Mei 2021
Diverse politieke partijen vanuit de Fryske Marren komen op bezoek. Tevens zijn we actief in gesprek met KNHM/Arcadis en worden er ook stappen gemaakt m.b.t. taxatie waarde. KNHM/Arcadis geeft ons nuttige tips hoe we ‘de business case’ kunnen versterken. We gaan het plan veel meer uitwerken en een gedetailleerdere financiële onderbouwing erbij zetten.

April 2021
We merken dat we energie verliezen. Als we terugkijken waren we in augustus-december zo mooi bezig. Nu voelen we dat we bijna geen stappen meer maken en tevens draagvlak bij de gemeente verliezen. We willen graag politieke partijen meenemen in onze plannen. Zij geven aan dat ze graag langs komen!

Maart 2021
Als dorp krijgen we steun, naast Doarpswurk, van KNHM (voormalig Heidemij) en Arcadis. Deze partij gaat ons vrijwillig maar professioneel ondersteunen bij de financiële onderbouwing.

Februari 2021
Op 10 februari is er een overleg met de wethouders en beleidsambtenaren. De gemeente denkt graag met Terkaple/Akmarijp mee maar vinden de plannen groot, ze zijn bang dat het dorp straks toch weer financiële hulp nodig heeft van de gemeente. Ze willen graag een goede financiële risico analyse zien. Tevens loopt de taxatiewaarde die vanuit het dorp is gedaan en vanuit de gemeente erg uiteen. Een werkgroep (vanuit dorp/gemeente) gaat gezamenlijk aan de slag rondom de taxatie waarde en de vraag waar komen de verschillen vandaan.

Januari 2021
We wachten op reactie van de gemeente n.a.v. presentatie in december.

December 2020
Op 16 december is het dan zover, we mogen online onze presentatie geven aan de gemeente! We voelen ons goed voorbereid. We presenteren onze presentatie en nemen hierin mee dat we graag het voormalige schoolplein als dorpsplein zien. De kansen qua toegankelijkheid en mogelijkheden nemen dan toe. Tevens willen vragen van de gemeente om nog niet tot verkoop aan een derde partij over te gaan. Wij zijn plannen aan het ontwikkelen om te zien of wij het pand als dorp zouden kunnen kopen. Met twee appartementen zouden er huuropbrengsten komen, tevens mogelijkheden voor een zorgpartij en voor het dorp zouden de mogelijkheden voor clubs toenemen. Wij presenteren een grove schets qua financiën. We vragen de gemeente welk bedrag ze in gedachte hebben m.b.t. een eventuele verkoop aan ons (wij als niet commerciële partij)

November 2020
In december mogen we weer een presentatie geven aan de twee wethouders. Op 25 november doen we een serieuze ‘ dry-run’. We zitten op afstand en met mondkapjes op. De energie voelt goed.

Oktober 2020
Elke maandag hebben we een werkgroep overleg. We zien elkaar tegenwoordig via Teams (dus online). Vanwege de corona pandemie mogen we elkaar niet meer ontmoeten in het MFS. Een aantal leden van de werkgroep gaan op bezoek bij de Zwagemer. De Zwagemer is een zorgboerderij in Snikzwaag. De eigenaar is blij verrast dat wij hem bezoeken. Wat een mooi initiatief. Hij is aan het opstarten maar bij voldoende leerlingen wil hij dolgraag gebruik maken van het voormalige schoolgebouw en evt. ook van de gymzaal. Maar zoals gezegd, hij is aan het opstarten.
In onze wekelijkse sessies nemen we de Zwagemer mee als een partij die interesse heeft en ook wel binnen onze visie past. Maar we kijken ook verder, is er nog een school met interesse? Een eventuele groene partij?
Andere werkgroepleden werken de appartement gedachte verder uit en de financiën.

September 2020
8 september gaan Lykele, Gerard, Jantje, Jaap en Marieke namens de werkgroep naar de gemeente. Ze gaan in gesprek met de wethouders Irona Groeneveld en Roel de Jong. Gezamenlijk presenteren ze enthousiast dat we als dorp de vrijheid willen nemen om een plan te bedenken. Het dorp heeft veel ideeën. Wellicht appartementen in het voormalige schoolgebouw, een zorgpartij die een terrasje kan beheren. Een dorpsplein i.p.v. een schoolplein. Daarnaast willen we graag levendigheid in het dorp en dat we voor elkaar zorgen. We noemen het ’t hart van de mienskip’. De gemeente geeft aan dat ze de verkoop niet zullen haasten. Wij krijgen als dorp de ruimte om te bedenken wat we willen.
Op de burendag sparren we verder met dorpsgenoten. Het enthousiasme blijft, maar er komen ook kritische vragen op zoals: wie gaat dat doen, komt er een beheerder, wie beslist wie er in de app. kan komen wonen? Goede vragen om verder over na te denken.

Augustus 2020
Op 10 en 17 augustus zijn er dorpsbijeenkomsten. Deze dorpsbijeenkomsten draaien rondom de bovenstaande vragen. Er ontstaat een werkgroep die dit wil oppakken namens de dorpen. In deze werkgroep zitten: Bram, Lykele, Gerard, JaapHans, Jantje, Ineke, Jaap, Elsa, Josje, BinneJan, Kees en Marieke.
We nemen contact op met Doarpswurk en vragen of zij ons kunnen ondersteunen in het plannen maken voor de gemeente, dat kan!