Stichting MFS Terkaple-Eagmaryp is opgericht 27 april 2000, met als doel het oprichten en instandhouden van een multifunctioneel gebouw in Terkaple-Akmarijp. Ons gebouw, It Heechein, is geopend op 1-2-3 (1 februari 2003) en geeft sindsdien onderdak aan verschillende verenigingen, sport en de peuters uit onze dorpen.

Zowel het dorpshuisgedeelte als het sportgedeelte wordt beheerd door het dagelijks bestuur met hulp van vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzorgen ook het onderhoud van het gebouw, alle reparaties, verf- en schoonmaakwerk in het gebouw en het omliggende terrein. Zonder vrijwilligers zou het gebouw niet kunnen bestaan.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

voorzitter Gerard van der Velde, penningmeester Ineke Sinnema, secretaris Marieke Postma en de bestuursleden Natasha v.d. Velde en Inge van IJs.

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur en leden uit een van de hieronder genoemde instellingen en benoemd op persoonlijke titel:

1. IJsclub “de Lege Wâlden”
secr. Ineke Sinnema – ijsclubdelegewalden@gmail.com

2. Uitvaartvereniging “de laatste eer”
secr. dhr. O.Agricola – oj.agricola@ziezo.biz

3. Damclub
secr. dhr.H.Brouwer (06 2244 5505)

4. Ouderengymnastiek “MBVO”
contact Mw.Lenie van der Wal (0566- 689676)

5. Sportvereniging “UTY” (volleybal)
secr. Harmen Meester – utyterkaple@gmail.com

6. Vogelwacht “de trije doarpkes”
contact Dhr. Eelco Hofma (06 – 4207 9949)

7. Ouderensociëteit
secr. mw. Janke Hoekstra – pytenjanke@gmail.com

8. Plaatselijk Belang “de twa doarpen”

9. Prot. Gemeente Terkaple
scriba. Mw Hilly Wierda – pknterkaple@gmail.com